Stundenplan Klasse JII

Stunde Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
1
7:30 ─ 8:15
bk2g5b1ph1re4g1
LukMbSlkPflMyBtl
E1.08F2.02F1.06F2.03E1.07E0.05
rkbk3ch2g2
WlThlTtWf
E1.07E0.08F0.04E0.07
mu2lthre3g4
SuSmiMyMb
H1.07H2.01E1.07F2.02
S1M5G1E5BK1Gg1Gk1Mu1D5
SRdWfScThlSKdPtSGWtz
THGE1.07F2.02H0.09E0.08E1.03E1.06
L1Ph1E2M2D2Gg1I1
WtzSoOeWkRipDiZb
E1.02F2.06H0.09E1.07E0.07H-1.9E1.03
2
8:20 ─ 9:05
bk2g5b1ph1re4g1
LukMbSlkPflMyBtl
E1.08F2.02F1.06F2.03E1.07E0.05
ch2g2rkbk3
TtWfWlThl
F0.04E0.07E1.07E0.08
lthre3g4mu2
SmiMyMbSu
H2.01E1.07F2.02H1.07
E5BK1Gg1Gk1Mu1D5S1M5G1
ScThlSKdPtSGWtzSRdWf
H0.09E0.08E1.03E1.06THGE1.07F2.02
Ph1E2M2D2Gg1I1L1
SoOeWkRipDiZbWtz
F2.06H0.09E1.07E0.07H-1.9E1.03E1.02
3
9:25 ─ 10:10
F1Ph2B1D4W1E4B2
BtsWiTtWoMStBerAut
H0.09F2.06F1.05F2.02E0.07E1.05F1.03
Gg1I1L1Ph1E2M2D2
DiZbWtzSoOeWkRip
H-1.9E1.03E1.02F2.05H0.09E1.07E0.05
E1M1M6D6Ch1D1
RthDaScfMStLeSl
H0.09E1.05E1.04E1.02F0.04H1.13
W1E4B2F1Ph2B1D4
MStBerAutBtsWiTtWo
E1.04E1.05F1.06H0.09F2.03F1.05E1.07
W2E3D3M4M3B
EtBrPlShSbnRz
E1.07E1.06E0.06H2.07E1.05F1.05
4
10:15 ─ 11:00
Ph2B1D4W1E4B2F1
WiTtWoMStBerAutBts
F2.06F1.05F2.02E0.07E1.05F1.03H0.09
L1Ph1E2M2D2Gg1I1
WtzSoOeWkRipDiZb
E1.02F2.05H0.09E1.07E0.05H-1.9E1.03
M1M6D6Ch1D1E1
DaScfMStLeSlRth
E1.05E1.04E1.02F0.04H1.13H0.09
E4B2F1Ph2B1D4W1
BerAutBtsWiTtWoMSt
E1.05F1.06H0.09F2.03F1.05E1.07E1.04
E3D3M4M3BW2
BrPlShSbnRzEt
E1.06E0.06H2.07E1.05F1.05E1.07
5
11:10 ─ 11:55
Gk1Mu1D5S1M5G1E5BK1Gg1
PtSGWtzSRdWfScThlSKd
E1.03E0.07GS1E1.07F2.02H0.09E0.08
BW2E3D3M4M3
RzEtBrPlShSbn
F1.05E1.07H0.09E0.06H2.05E0.05
nwt1re1ch1g3et1
MeLbVoGnRip
F1.02E1.05F0.04F2.02E0.06
gk1gk4gk3
PtMStKl
E1.07E1.05E0.06
M1M6D6Ch1D1E1
DaScfMStLeSlRth
E1.05E1.04E1.02F0.04H1.13H0.09
6
12:00 ─ 12:45
D5S1M5G1E5BK1Gg1Gk1Mu1
WtzSRdWfScThlSKdPtSG
E0.07GS1E1.07F2.02H0.09E0.08E1.03
W2E3D3M4M3B
EtBrPlShSbnRz
E1.07H0.09E0.06H2.05E0.05F1.05
re1ch1g3et1nwt1
LbVoGnRipMe
E1.05F0.04F2.02E0.06F1.02
gk1gk4gk3
PtMStKl
E1.07E1.05E0.06
D6Ch1D1E1M1M6
MStLeSlRthDaScf
E1.02F0.04H1.13H0.09E1.05E1.04
7
12:50 ─ 13:35
Conv.
Bnc
E1.02
8
13:40 ─ 14:25
nwt3mu1bk4
MeAdrLuk
F1.02H1.07E0.08
s2s1s4s5s3
WhmKpBerFuSc
SH3THGGS2SH1SH2
9
14:30 ─ 15:15
nwt3mu1bk4
MeAdrLuk
F1.02H1.07E0.08
s1s4s5s3s2
KpBerFuScWhm
THGGS2SH1SH2SH3
10
15:25 ─ 16:10
b2vkm1nwt2bk1
RzWiMeThl
F1.05F2.05F1.02E0.08
11
16:15 ─ 17:00
b2vkm1nwt2bk1
RzWiMeThl
F1.05F2.05F1.02E0.08