Stundenplan Klasse JII

Stunde Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
1
7:30 ─ 8:15
bk2b1g5ph1g1re4
LukSlkMbPflBtlMy
E1.08F1.06F2.02F2.03E0.05E1.07
ch2g2rkbk3
TtWfWlThl
F0.04E0.07E1.07E0.08
lthre3g4mu2
SmiMyMbSu
H2.01E1.07F2.02H1.07
M5G1E5BK1Gg1Gk1Mu1D5S1
WfScThlSKdPtSGWtzSRd
E1.07F2.02H0.09E0.08E1.03E1.06THG
Ph1E2M2D2Gg1I1L1
SoOeWkRipDiZbWtz
F2.06H0.09E1.07E0.07H-1.9E1.03E1.02
2
8:20 ─ 9:05
ph1g1re4bk2b1g5
PflBtlMyLukSlkMb
F2.03E0.05E1.07E1.08F1.06F2.02
ch2g2rkbk3
TtWfWlThl
F0.04E0.07E1.07E0.08
lthre3g4mu2
SmiMyMbSu
H2.01E1.07F2.02H1.07
Gg1Gk1Mu1D5S1M5G1E5BK1
SKdPtSGWtzSRdWfScThl
E1.03E1.06THGE1.07F2.02H0.09E0.08
M2D2Gg1I1L1Ph1E2
WkRipDiZbWtzSoOe
E1.07E0.07H-1.9E1.03E1.02F2.06H0.09
3
9:25 ─ 10:10
Ph2B1D4W1E4B2F1
WiTtWoMStBerAutBts
F2.06F1.05F2.02E0.07E1.05F1.03H0.09
L1Ph1E2M2D2Gg1I1
WtzSoOeWkRipDiZb
E1.02F2.05H0.09E1.07E0.05H-1.9E1.03
M1M6D6Ch1D1E1
DaScfMStLeSlRth
E1.05E1.04E1.02F0.04H1.13H0.09
W1E4B2F1Ph2B1D4
MStBerAutBtsWiTtWo
E1.04E1.05F1.06H0.09F2.03F1.05E1.07
E3D3M4M3BW2
BrPlShSbnRzEt
E1.06E0.06H2.07E1.05F1.05E1.07
4
10:15 ─ 11:00
W1E4B2F1Ph2B1D4
MStBerAutBtsWiTtWo
E0.07E1.05F1.03H0.09F2.06F1.05F2.02
L1Ph1E2M2D2Gg1I1
WtzSoOeWkRipDiZb
E1.02F2.05H0.09E1.07E0.05H-1.9E1.03
M1M6D6Ch1D1E1
DaScfMStLeSlRth
E1.05E1.04E1.02F0.04H1.13H0.09
E4B2F1Ph2B1D4W1
BerAutBtsWiTtWoMSt
E1.05F1.06H0.09F2.03F1.05E1.07E1.04
E3D3M4M3BW2
BrPlShSbnRzEt
E1.06E0.06H2.07E1.05F1.05E1.07
5
11:10 ─ 11:55
Mu1D5S1M5G1E5BK1Gg1Gk1
SGWtzSRdWfScThlSKdPt
E0.07GS1E1.07F2.02H0.09E0.08E1.03
BW2E3D3M4M3
RzEtBrPlShSbn
F1.05E1.07H0.09E0.06H2.05E0.05
re1ch1et1g3nwt1
LbVoRipGnMe
E1.05F0.04E0.06F2.02F1.02
gk1gk4gk3
PtMStKl
E1.07E1.05E0.06
M6D6Ch1D1E1M1
ScfMStLeSlRthDa
E1.04E1.02F0.04H1.13H0.09E1.05
6
12:00 ─ 12:45
S1M5G1E5BK1Gg1Gk1Mu1D5
SRdWfScThlSKdPtSGWtz
GS1E1.07F2.02H0.09E0.08E1.03E0.07
W2E3D3M4M3B
EtBrPlShSbnRz
E1.07H0.09E0.06H2.05E0.05F1.05
ch1et1g3nwt1re1
VoRipGnMeLb
F0.04E0.06F2.02F1.02E1.05
gk1gk4gk3
PtMStKl
E1.07E1.05E0.06
D6Ch1D1E1M1M6
MStLeSlRthDaScf
E1.02F0.04H1.13H0.09E1.05E1.04
7
12:50 ─ 13:35
Conv.
Bnc
E1.02
8
13:40 ─ 14:25
mu1nwt3bk4
AdrMeLuk
H1.07F1.02E0.08
s1s4s5s3s2
KpBerFuScWhm
THGGS2SH1SH2SH3
9
14:30 ─ 15:15
mu1nwt3bk4
AdrMeLuk
H1.07F1.02E0.08
s1s4s5s3s2
KpBerFuScWhm
THGGS2SH1SH2SH3
10
15:25 ─ 16:10
b2vkm1nwt2bk1
RzWiMeThl
F1.05F2.05F1.02E0.08
11
16:15 ─ 17:00
b2vkm1nwt2bk1
RzWiMeThl
F1.05F2.05F1.02E0.08