Stundenplan Klasse JII

Stunde Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
1
7:30 ─ 8:15
b1ph1re4g1g5bk2
SlkPflMyBtlMbLuk
F1.06F2.03E1.07E0.05F2.02E1.08
rkch2bk3g2
WlTtThlWf
E1.07F0.04E0.08E0.07
re3lthg4mu2
MySmiMbSu
E1.07H2.01F2.02H1.07
D5Gk1G1E5BK1Mu1M5Gg1S1
WtzPtWfScThlSGSKdSG
E1.06E1.03F2.02H0.09E0.08E1.07THG
L1Ph1E2Gg1M2D2I1
WtzSoOeDiWkRipZb
E1.02F2.06H0.09H-1.9E1.07E0.07E1.03
2
8:20 ─ 9:05
ph1re4g1g5bk2b1
PflMyBtlMbLukSlk
F2.03E1.07E0.05F2.02E1.08F1.06
ch2bk3g2rk
TtThlWfWl
F0.04E0.08E0.07E1.07
g4mu2re3lth
MbSuMySmi
F2.02H1.07E1.07H2.01
G1E5BK1Mu1M5Gg1S1D5Gk1
WfScThlSGSKdSGWtzPt
F2.02H0.09E0.08E1.07THGE1.06E1.03
Ph1E2Gg1M2D2I1L1
SoOeDiWkRipZbWtz
F2.06H0.09H-1.9E1.07E0.07E1.03E1.02
3
9:25 ─ 10:10
W1Ph2B1D4E4B2F1
MStWiTtWoPlzAutBts
E0.07F2.06F1.05F2.02E1.05F1.03H0.09
D2I1L1Ph1E2Gg1M2
RipZbWtzSoOeDiWk
E0.05E1.03E1.02F2.05H0.09H-1.9E1.07
D1E1Ch1M1M6D6
SlRthLeDaScfMSt
H1.13H0.09F0.04E1.05E1.04E1.02
Ph2B1D4E4B2F1W1
WiTtWoPlzAutBtsMSt
F2.03F1.05E1.07E1.05F1.06H0.09E1.04
E3M4M3D3W2B
BrShSbnPlEtRz
E1.06H2.07E1.05E0.06E1.07F1.05
4
10:15 ─ 11:00
W1Ph2B1D4E4B2F1
MStWiTtWoPlzAutBts
E0.07F2.06F1.05F2.02E1.05F1.03H0.09
I1L1Ph1E2Gg1M2D2
ZbWtzSoOeDiWkRip
E1.03E1.02F2.05H0.09H-1.9E1.07E0.05
E1Ch1M1M6D6D1
RthLeDaScfMStSl
H0.09F0.04E1.05E1.04E1.02H1.13
B2F1W1Ph2B1D4E4
AutBtsMStWiTtWoPlz
F1.06H0.09E1.04F2.03F1.05E1.07E1.05
M4M3D3W2BE3
ShSbnPlEtRzBr
H2.07E1.05E0.06E1.07F1.05E1.06
5
11:10 ─ 11:55
Gg1S1D5Gk1G1E5BK1Mu1M5
SKdSGWtzPtWfScThlSG
GS1E0.07E1.03F2.02H0.09E0.08E1.07
D3W2BE3M4M3
PlEtRzBrShSbn
E0.06E1.07F1.05H0.09H2.05E0.05
nwt1g3ch1et1re1
MeGnVoRipLb
F1.02F2.02F0.04E0.06E1.05
gk4gk1gk3
MStEtKl
E1.05E1.07E0.06
M1M6D6D1E1Ch1
DaScfMStSlRthLe
E1.05E1.04E1.02H1.13H0.09F0.04
6
12:00 ─ 12:45
S1D5Gk1G1E5BK1Mu1M5Gg1
SGWtzPtWfScThlSGSKd
GS1E0.07E1.03F2.02H0.09E0.08E1.07
BE3M4M3D3W2
RzBrShSbnPlEt
F1.05H0.09H2.05E0.05E0.06E1.07
g3ch1et1re1nwt1
GnVoRipLbMe
F2.02F0.04E0.06E1.05F1.02
gk4gk1gk3
MStEtKl
E1.05E1.07E0.06
M1M6D6D1E1Ch1
DaScfMStSlRthLe
E1.05E1.04E1.02H1.13H0.09F0.04
7
12:50 ─ 13:35
Conv.
Bnc
E1.02
8
13:40 ─ 14:25
mu1bk4nwt3
AdrLukMe
H1.07E0.08F1.02
s3s4s1s2s5
ScPlzKpWhmFu
SH2THGGS2SH3SH1
9
14:30 ─ 15:15
bk4nwt3mu1
LukMeAdr
E0.08F1.02H1.07
s4s1s2s5s3
PlzKpWhmFuSc
THGGS2SH3SH1SH2
10
15:25 ─ 16:10
b2vkm1bk1nwt2
RzWiThlMe
F1.05F2.05E0.08F1.02
11
16:15 ─ 17:00
b2vkm1bk1nwt2
RzWiThlMe
F1.05F2.05E0.08F1.02