Stundenplan Klasse JII

Stunde Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
1
7:30 ─ 8:15
g1re4bk2b1g5ph1
BtlMyLukSlkMbPfl
E0.05E1.07E1.08F1.06F2.02F2.03
g2rkbk3ch2
WfWlThlTt
E0.07E1.07E0.08F0.04
g4mu2lthre3
MbSuSmiMy
F2.02H1.07H2.01E1.07
Gk1Mu1D5S1M5G1E5BK1Gg1
PtSGWtzSRdWfScThlSKd
E1.03E1.06THGE1.07F2.02H0.09E0.08
Gg1I1L1Ph1E2M2D2
DiZbWtzSoOeWkRip
H-1.9E1.03E1.02F2.06H0.09E1.07E0.07
2
8:20 ─ 9:05
g1re4bk2b1g5ph1
BtlMyLukSlkMbPfl
E0.05E1.07E1.08F1.06F2.02F2.03
rkbk3ch2g2
WlThlTtWf
E1.07E0.08F0.04E0.07
g4mu2lthre3
MbSuSmiMy
F2.02H1.07H2.01E1.07
D5S1M5G1E5BK1Gg1Gk1Mu1
WtzSRdWfScThlSKdPtSG
E1.06THGE1.07F2.02H0.09E0.08E1.03
L1Ph1E2M2D2Gg1I1
WtzSoOeWkRipDiZb
E1.02F2.06H0.09E1.07E0.07H-1.9E1.03
3
9:25 ─ 10:10
E4B2F1Ph2B1D4W1
BerAutBtsWiTtWoMSt
E1.05F1.03H0.09F2.06F1.05F2.02E0.07
M2D2Gg1I1L1Ph1E2
WkRipDiZbWtzSoOe
E1.07E0.05H-1.9E1.03E1.02F2.05H0.09
D6Ch1D1E1M1M6
MStLeSlRthDaScf
E1.02F0.04H1.13H0.09E1.05E1.04
F1Ph2B1D4W1E4B2
BtsWiTtWoMStBerAut
H0.09F2.03F1.05E1.07E1.04E1.05F1.06
BW2E3D3M4M3
RzEtBrPlShSbn
F1.05E1.07E1.06E0.06H2.07E1.05
4
10:15 ─ 11:00
F1Ph2B1D4W1E4B2
BtsWiTtWoMStBerAut
H0.09F2.06F1.05F2.02E0.07E1.05F1.03
D2Gg1I1L1Ph1E2M2
RipDiZbWtzSoOeWk
E0.05H-1.9E1.03E1.02F2.05H0.09E1.07
D1E1M1M6D6Ch1
SlRthDaScfMStLe
H1.13H0.09E1.05E1.04E1.02F0.04
Ph2B1D4W1E4B2F1
WiTtWoMStBerAutBts
F2.03F1.05E1.07E1.04E1.05F1.06H0.09
W2E3D3M4M3B
EtBrPlShSbnRz
E1.07E1.06E0.06H2.07E1.05F1.05
5
11:10 ─ 11:55
Gg1Gk1Mu1D5S1M5G1E5BK1
SKdPtSGWtzSRdWfScThl
E1.03E0.07GS1E1.07F2.02H0.09E0.08
M4M3BW2E3D3
ShSbnRzEtBrPl
H2.05E0.05F1.05E1.07H0.09E0.06
et1g3nwt1re1ch1
RipGnMeLbVo
E0.06F2.02F1.02E1.05F0.04
gk3gk1gk4
KlPtMSt
E0.06E1.07E1.05
E1M1M6D6Ch1D1
RthDaScfMStLeSl
H0.09E1.05E1.04E1.02F0.04H1.13
6
12:00 ─ 12:45
Gg1Gk1Mu1D5S1M5G1E5BK1
SKdPtSGWtzSRdWfScThl
E1.03E0.07GS1E1.07F2.02H0.09E0.08
BW2E3D3M4M3
RzEtBrPlShSbn
F1.05E1.07H0.09E0.06H2.05E0.05
nwt1re1ch1et1g3
MeLbVoRipGn
F1.02E1.05F0.04E0.06F2.02
gk1gk4gk3
PtMStKl
E1.07E1.05E0.06
M1M6D6Ch1D1E1
DaScfMStLeSlRth
E1.05E1.04E1.02F0.04H1.13H0.09
7
12:50 ─ 13:35
Conv.
Bnc
E1.02
8
13:40 ─ 14:25
mu1nwt3bk4
AdrMeLuk
H1.07F1.02E0.08
s4s5s3s2s1
BerFuScWhmKp
GS2SH1SH2SH3THG
9
14:30 ─ 15:15
mu1nwt3bk4
AdrMeLuk
H1.07F1.02E0.08
s3s2s1s4s5
ScWhmKpBerFu
SH2SH3THGGS2SH1
10
15:25 ─ 16:10
bk1b2vkm1nwt2
ThlRzWiMe
E0.08F1.05F2.05F1.02
11
16:15 ─ 17:00
bk1b2vkm1nwt2
ThlRzWiMe
E0.08F1.05F2.05F1.02